Budak jeng Emana

image

Budak umur tilu taun keur meujeuhna
capétang ngomong, sagala rupa ditanyakeun
ka emana.
Budak : “Ma ari adé dikandung ku ema ka
sabara sasih ?”
Emana : “Salapan bulan salapan poé !”
Budak : “Ari adé ayeuna umurna sabaraha
taun ?”
Emana : “Tilu taun !”
Budak : “Ari ema nikah sareng bapa tos
sabaraha taun?”
Emana : “Tilu taun ogé !”
Budak : “Jadi nu salapan bulan salapan
dinténna…?” (tarangna kerung semu nu
mikir)
Emana : “Eh salah kétah, umur hidep téh
ayeuna nembe sataun satengah!” ( rada
gugup)
Budak : “Ah..maenya umur adé nembé
sataun satengah, tos capétang kieu!”
Emana : “Geus ah tong loba tatanya,
Pamali!” ( bari ngaléos indit )

sumber

Iklan